Regulamin Gry Seafight

Temat na forum 'Regulaminy' rozpoczęty przez użytkownika DoriSani, 10 czerwca 2015.

Drogi Forumowiczu,

jeśli chcesz brać aktywny udział w rozmowach lub otworzyć własny wątek na tym forum, to musisz przejść na nie z Twojego konta w grze. Jeśli go jeszcze nie masz, to musisz najpierw je założyć. Bardzo cieszymy na Twoje następne odwiedziny na naszym forum. „Przejdź do gry“
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. DoriSani

  DoriSani Community Team Team Seafight

  Regulamin Gry Seafight

  1. Rejestracja

  Z chwilą zarejestrowania konta Seafight gracz akceptuje nasze OWH, które można znaleźć na stronie internetowej gry oraz na portalu Bigpoint. Ponadto gracz akceptuje wszystkie pozostałe, przynależne do gry, zbiory reguł (jak np. reguły forum, czatu, House Rules itd.).

  2. Wykorzystywanie bugów, błędy w programie, eksploity

  Zabronione jest wykorzystywanie bugów i/lub błędów w oprogramowaniu jak i przekazywanie ich osobom trzecim w celu ich wykorzystania. Jeśli ich działania zostaną zarejestrowane przez system, osoby wykorzystujące tego rodzaju błędy, muszą liczyć się z tym, że bezprawnie uzyskane korzyści zostaną ponownie usunięte z ich kont w grze. Ponadto istnieje również możliwość blokady konta gracza na czas określony lub nawet na stałe.

  Błędy znalezione w grze muszą być niezwłocznie zgłaszane moderatorom Seafight lub zarządowi gry (działowi pomocy technicznej) - najlepszą formę stanowi mail do pomocy technicznej przy użyciu formularza kontaktowego. Bugi, błędy i luki w systemie bezpieczeństwa (eksploity), które mogą doprowadzić do uzyskania korzyści, mogą być zgłaszane wyłącznie pomocy technicznej przy użyciu formularza kontaktowego.

  3. Niedozwolone programy wspomagające i automatyzacje

  Do grania w nasze gry służyć może wyłącznie niepoddana modyfikacji, tradycyjna przeglądarka lub opracowany specjalnie dla danej gry klient. Zabronione jest używanie nieposiadających jednoznacznej autoryzacji programów wspomagających, botów, skryptów, makr (na przykład Fiddler) jak również wszelkich innych aplikacji, służących do automatyzacji przebiegu gry bądź też wpływających na wygląd i formę wykorzystywania klienta gry.

  4. Niedozwolone uzyskiwanie korzyści: pushing/multiaccounting/farming

  4.1. Pushing
  Pushing jest zabroniony we wszystkich naszych grach. Jako pushing rozumiana jest interakcja dwóch lub więcej kont w grze w celu uzyskania wszelkiego rodzaju korzyści dla przynajmniej jednego z tych kont. Pushing dotyczy przy tym zarówno kont w grze, które są używane przez jednego i tego samego użytkownika, jak też kont, używanych przez rozmaitych graczy. Zarząd gry zastrzega sobie prawo do decydowania, czy mające miejsce pomiędzy dwoma kontami interakcje mogą być traktowane jako pushing.

  4.2. Multiaccounting
  Multiaccounting, czyli użytkowanie więcej niż jednego konta Seafight przez tego samego gracza, jest zasadniczo dozwolony, pod warunkiem, że między kontami nie dochodzi do wzajemnych interakcji mających na celu pushing. W razie braku zastosowanie się do powyższego możliwa jest utrata wszystkich kont.

  4.3. Farming
  Zabronione jest tworzenie tak zwanych "kont farmerskich" w naszych grach. Jako farming określane jest tworzenie kont w grze w celu osiągania korzyści dla już istniejących kont (np. poprzez wyzyskiwanie, zaproszenia znajomych, masowe wysyłanie prezentów z tego konta).

  5. Zachowanie się w obrębie społeczności

  5.1. Komunikacja
  W naszych grach oraz wszystkich przynależnych kanałach komunikacyjnych (fora, czaty, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną) kładziemy wartość na należyte, nacechowane respektem zachowanie. Oczekujemy od wszystkich graczy, ale również i od naszych współpracowników (moderatorów, administratorów, osób z pomocy technicznej, menedżerów społeczności) wspierania i osobistego demonstrowania pełnego respektu obchodzenia się z innymi w obrębie społeczności.

  Poszczególne kanały komunikacyjne posiadają ewentualnie własne reguły. Uprasza się wszystkich członków społeczności o zaznajomienie się z nimi oraz ich przestrzeganie. Reguły obowiązujące dla forów (określane również mianem netykiety forum) są zamieszczone w samym forum, w dobrze widocznym miejscu. W przypadku gier dysponujących czatem jego reguły są również zamieszczone na forum. Przy wysyłaniu prywatnych wiadomości w grze należy przestrzegać reguł obowiązujących dla czatu.

  Niepożądane są wszelkie formy obrażania, wyzywania, grożenia, niewłaściwego zachowania oraz spamu. Zabronione jest publikowanie treści natury pornograficznej, politycznej, rasistowskiej oraz naruszającej w inny sposób prawo jak również udostępnianie linków prowadzących na strony o takiej treści. Dotyczy to również wszystkich kanałów komunikacyjnych, udostępnianych przez Bigpoint GmbH (fora, czaty, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną).

  5.2. Szantażowanie lub grożenie w realnym świecie
  Szantażowanie lub grożenie w realnym świecie jest przez nas skrupulatnie ścigane i prowadzi do natychmiastowego wyłączenia z jednej lub ze wszystkich gier i działów Bigpoint GmbH. Wszystkie treści z jednoznacznym zamiarem odszukania innych osób i graczy, aby wyrządzić szkodę im lub bliskiej im osobie trzeciej, będą uznawane jako grożenie w realnym świecie, natychmiast po ich wyartykułowaniu (fora, czaty, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną).

  6. Zasady korzystania z konta

  6.1 Dane i bezpieczeństwo konta

  Użytkownik jest zobowiązany do zachowywania swoich danych dostępowych (danych loginu, haseł itd.) w tajemnicy. Niedozwolone jest przekazywanie tych danych innym osobom. Gracz jest osobiście odpowiedzialny z używanie i bezpieczeństwo swoich kont w grze. Żaden pracownik firmy Bigpoint lub autoryzowanych przez Bigpoint zespołów czatów lub forów nie będzie pytał żadnego gracza o jego kompletne dane dostępowe. Bigpoint nie odpowiada za szkody spowodowane przez niedbalstwo. Dotyczy to dostępu do konta gry, do ewentualnego konta na portalu na http://bigpoint.com, jak też podanego na koncie w grze adresu e-mail, na który przesyłamy w razie potrzeby dane konta.

  Prosimy ponadto o zwracanie uwagi na dalsze informacje o bezpieczeństwie konta w FAQ forów oraz na wyświetlane w grze wskazówki bezpieczeństwa.

  6.2. Sprzedaż konta/przekazanie konta/zamiana kont
  Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania swojego konta w celach komercyjnych, dokonywania jego sprzedaży lub przekazywania osobom trzecim w innych celach. Zabronione jest również przejmowanie kont w grze, które należą do osób trzecich (niezależnie od tego, czy nastąpiło to poprzez zakup, użyczenie lub podarowanie).

  Bigpoint nie odpowiada za szkody powstałe wskutek korzystania z jednego konta poprzez inną osobę/inne osoby. Każdy gracz jest odpowiedzialny za swoje konto i w razie przekazania innym osobom swoich danych dostępu musi on liczyć się z konsekwencjami wynikłymi z takiego działania.

  7. Nazwy użytkowników i bractw

  Z chwilą zarejestrowania się w jednej z naszych gier gracz zobowiązuje się do wybrania należytej nazwy użytkownika (i ewentualnie nazwy i skrótu bractwa). Niedozwolone jest wybieranie nazw użytkowników (lub nazw i skrótów bractw) o seksistowskim, pornograficznym, politycznym, rasistowskim lub sprzecznym z prawem/nieprzyzwoitym znaczeniu. Niedozwolone jest także wybieranie nazw użytkowników (lub nazw i skrótów bractw), posiadających podobieństwo do nazwisk moderatorów, administratorów, menedżerów społeczności itp.

  8. Naruszanie wyżej wymienionych reguł

  Sankcje za wykroczenia przeciwko regułom mogą sięgać - w zależności od wymiaru wykroczenia oraz uprzednio orzeczonych upomnień - od upomnienia do przejściowego lub trwałego zablokowania konta w grze (skasowania). Zarząd gry zastrzega sobie prawo do decydowania o sankcjach w przypadku wykroczeń przeciwko regułom. Właściwym partnerem w kontaktach w tej kwestii jest odpowiedzialny za blokowanie kont administrator lub pracownik pomocy technicznej.

  9. OWH

  Obowiązujące OWH są uzupełnione przez te reguły i tym samym wymagają one również przestrzegania. Obowiązujące OWH znajdują się na stronie http://www.bigpoint.com oraz na stronach startowych naszych gier. W razie zaistnienia określonych, nieobjętych niniejszymi regułami gry przypadków/sytuacji, zarząd gry zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji przy uwzględnieniu obowiązujących OWH.

  10. Dopasowanie reguł

  Firma Bigpoint GmbH zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany reguł gry. Nieważność lub niemożliwość zastosowania pojedynczych punktów niniejszego zbioru reguł dla danej gry nie narusza ważności zbioru reguł jako całości.
   
  Ostatnie edytowanie: 24 listopada 2016
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.